YAM Tengku Puteri Seri Teja Hajjah Tengku Dato’ Muhaini Binti Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah telah berangkat menghadiri majlis perasmian Amal Shoppe BAKAT Udara yang memberi peluang kepada mereka yang berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana menjual produk mereka. Hasil jualan akan digunakan untuk kegiatan kebajikan bukan sahaja para keluarga TUDM tetapi juga masyarakat setempat

Turut berangkat ialah YAM Tengku Puteri Seri Lela Wangsa Tengku Tan Sri Hajjah Meriam Binti Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah.

Majlis Perasmian Amal Shoppe BAKAT Udara (1) Majlis Perasmian Amal Shoppe BAKAT Udara (2) Majlis Perasmian Amal Shoppe BAKAT Udara (3) Majlis Perasmian Amal Shoppe BAKAT Udara (4)