banner-pejabat-kdytm

SEJARAH PENUBUHAN

Pejabat KDYTM Tengku Mahkota Pahang ditubuhkan setelah KDYTM Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah ditabalkan sebagai Tengku Mahkota Pahang dan merupakan sebuah unit di bawah Pejabat KDYMM Sultan Pahang

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam semua urusan yang berkaitan dengan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi bersesuaian dengan kedudukan baginda sebagai Tengku Mahkota Negeri Pahang dan jajahan takluknya yang memerintah mengikut undang – undang tubuh kerajaan Pahang.

FUNGSI

Pejabat KDYTM Tengku Mahkota Pahang sebagai fungsi utama dalam melaksanakan semua urusan KDYTM Tengku Mahkota Pahang selaku Tengku Mahkota Negeri Pahang Darul Makmur dan jajahan takluknya.

PEJABAT KDYTM TENGKU MAHKOTA PAHANG
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4221601, Faks : 09-4223202