banner-undang2-tubuh-kerajaan-negeri-pahang


BAB I - PEMERINTAHAN

 • Kuasa Pemerintahan
 • Lantikan Menteri Besar
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Sumpah Jawatan
 • Raja Pemerintah menjalankan kewajipan hendaklah mengikut nasihat
 • Cukup bilangan Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Rayuan-rayuan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Minit-minit mesyuarat
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • Perlantikan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri dan
 • Pegawai Kewangan Negeri
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)
 • (Dimansuhkan oleh Phg. En. 7/93)

BAB II - KUASA MENGAMPUNI

 • Kuasa mengampuni dan lain-lain

BAB III - KUASA NEGERI

 • Kuasa negeri berkenaan dengan harta, kontrak-kontrak dan pendakwaan-pendakwaan

BAB IV - BADAN PERUNDANGAN

 • Badan Perundangan Negeri
 • Ahli-ahli Dewan Negeri
 • Kelayakan ahli-ahli
 • Lucut kelayakan menjadi ahli Dewan Negeri
 • Syarat-syarat menengah menjadi ahli dua kawasan pilihan raya
 • Natijah jika seorang ahli yang lucut kelayakan menjadi ahli dan tegahan menamakan calon dengan tiada persetujuannya
 • Ahli-ahli meletakkan jawatan
 • Seseorang ahli yang tiada hadir
 • Keputusan lucut kelayakan menjadi ahli
 • Memanggil mesyuarat Dewan Negeri, memberhentikannya dan membubarkannya
 • Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negeri
 • Ahli-ahli mengangkat sumpah
 • Titah Diraja
 • Peraturan Dewan Negeri
 • Saraan ahli
 • Mengisytiharkan Rang Undang-Undang
 • Rang Undang-Undang Persendirian
 • Menjalankan kuasa undang-undang
 • Sekatan mengemukakan Rang Undang-Undang dan mencadangkan pindaan yang membabitkan cukai, perbelanjaan dan lain-lain
 • Perkataan-perkataan yang memperundangkan
 • Cukup bilangan
 • Minit-minit mesyuarat
 • Keistimewaan-keistimewaan Dewan Negeri

BAB V - KEWANGAN

 • Cukai tidak boleh dikenakan melainkan dengan kebenaran undang-undang
 • Perbelanjaan yang dipertanggungkan bayarannya ke atas Kumpulan Wang Disatukan
 • Penyata kewangan tahunan
 • Rang Undang-undang Perbekalan
 • Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan berlebihan
 • Mengeluarkan wang daripada Kumpulan Wang Disatukan

BAB VI - PERKARA AM

 • Bahasa rasmi
 • Simpanan yang diuntukkan bagi orang-orang Melayu berkenaan dengan jawatan-jawatan, permit-permit dan lain-lain
 • Layanan yang sama kepada pekerja-pekerja Negeri
 • Mohor Negeri
 • Ikrar sebagai ganti sumpah
 • Pindaan kepada Bahagian ini
 • Pentafsiran Undang-Undang Tubuh Kerajaan oleh Mahkamah Tinggi
 • Tafsiran
 • Had kedaulatan Raja Pemerintah dipelihara

BAB VII - SYARAT-SYARAT PERALIHAN

 • Syarat-syarat sementara berkenaan dengan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
 • Pemegang-pemegang yang ada sekarang bagi jawatan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, akan terus memegang jawatan masing-masing

BAB VIII - PEMBATALAN

 • Pembatalan
 • Jadual Pertama-Sumpah Jawatan
 • Jadual Kedua-Sumpah Rahsia
 • Jadual Ketiga-Keistimewaan-keistimewaan dan kuasa Dewan Negeri