KDYMM SULTAN PAHANG

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam semua urusan yang berkaitan dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi bersesuaian dengan kedudukan baginda sebagai Sultan dan Raja Pemerintah Negeri Pahang dan jajahan takluknya yang memerintah mengikut undang – undang tubuh kerajaan Pahang.

FUNGSI

Pejabat KDYMM Sultan Pahang sebagai fungsi utama dalam melaksanakan semua urusan KDYMM Sultan Pahang selaku Raja Pemerintah Negeri Pahang Darul Makmur dan jajahan takluknya.

PEJABAT KDYMM SULTAN PAHANG
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4221601, Faks : 09-4223202