PENGENALAN ORANG BESAR BERLAPAN

  • Orang-Orang Besar negeri juga terdiri daripada lapisan tanggungjawab yang menyusul Orang-Orang Kaya iaitu Orang Besar Berlapan yang dipanggil Dato’ Setia Pahang. Orang Besar Berlapan terdiri daripada :-
1. Dato’ Setia Muda
2. Dato’ Setia Lela
3. Dato’ Setia Perkasa
4. Dato’ Setia Pahlawan
5. Dato’ Setia Raja
6. Dato’ Setia Wangsa
7. Dato’ Setia Amar Segara
8. Dato’ Setia Penggawa
  • Isteri bergelar Yang Berbahagia Tok Puan Setia

Sumber daripada YDH. Orang Kaya Indera Pahlawan
Dato' Sri Wan Haji Abdul Wahid Bin Haji Wan Hassan
SSAP.,SIMP.,DSAP.,SAP.,JSM.,AMP