banner-pejabat-kdytm

SEJARAH PENUBUHAN

UNIT KDYTM TENGKU MAHKOTA PAHANG DITUBUHKAN SETELAH KDYTM TENGKU ABDULLAH AL-HAJ IBNI SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH DITABALKAN SEBAGAI TENGKU MAHKOTA PAHANG DAN MERUPAKAN SEBUAH UNIT DI BAWAH PEJABAT KDYMM SULTAN PAHANG

VISI

UNIT KEBAWAH DULI YANG TERAMAT MULIA TENGKU MAHKOTA PAHANG SEBAGAI PENGGERAK UTAMA INSTITUSI DIRAJA.

MISI

UNIT KEBAWAH DULI YANG TERAMAT MULIA TENGKU MAHKOTA PAHANG SEBAGAI FUNGSI UTAMA DAAM MELAKSANAKAN SEMUA URUSAN KDYTM TENGKU MAHKOTA PAHANG SELAKU PEMANGKU RAJA BAGI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR.

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam semua urusan yang berkaitan dengan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi bersesuaian dengan kedudukan baginda sebagai Tengku Mahkota Negeri Pahang dan jajahan takluknya yang memerintah mengikut undang – undang tubuh kerajaan Pahang.

FUNGSI

Unit Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang sebagai fungsi utama dalam melaksanakan semua urusan KDYTM Tengku Mahkota Pahang selaku Pemangku Raja Pahang.

PEJABAT KDYTM TENGKU MAHKOTA PAHANG
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4221601, Faks : 09-4223202