PENGENALAN ORANG BESAR ISTANA

Orang Besar Istana merangkumi:-

1. Tok Luar
2. Panglima Dalam (Tok Dalam)
3. Penghulu Balai

Bertanggungjawab dalam semua urusan dan pentadbiran istana.

ORANG BESAR ISTANA

1. Yang Hormat Panglima Dalam
Dato’ Mohd Taib bin Abu Bakar, DIMP., SMP., AMP.,

2. Yang Hormat Tok Luar
[ Kosong ]

3. Yang Hormat Penghulu Balai
Encik Ahmad Nasir bin Idris, PKT., PJK.,